Xe thương mại

FORD RANGER
Giá khởi điểm 628.000.000đ

RANGER RAPTOR
Giá khởi điểm 1,202,000,000đ

FORD TRANSIT
Giá khởi điểm 845,000,000đ