Sức khỏe và sự an toàn của Quý Khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu với Đồng Nai Ford! Trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, để thuận tiện và an toàn cho Khách hàng, Đồng Nai Ford đang cung cấp Dịch vụ Nhận và Giao xe Tận nơi miễn phí (*) cho Quý Khách hàng để giúp giảm thiểu giao tiếp với nhân viên của chúng tôi và các khách hàng khác. Để đảm bảo mọi biện pháp phòng ngừa được thực hiện, xe của Quý khách hàng sẽ được người lái xe khử khuẩn tại thời điểm chúng tôi tiếp nhận xe và tại thời điểm giao xe cho Quý Khách hàng. Quý Khách hàng vui lòng xem thông tin phía dưới cho quy trình Nhận và Giao xe Tận nơi miễn phí (*)