Form yêu cầu lái thử xe


  Các Điều Kiện:

  1. Chỉ những Khách Hàng có Giấy phép Lái xe Ôtô hạng từ B1, B2 trở lên mới được tham gia lái thử xe.

  2. Khách Hàng đã uống rượu, bia trước khi đến không được tham gia lái thử xe.

  3. Những Khách Hàng không có Giấy phép lái xe Ôtô nhưng vẫn có nhu cầu thử xe sẽ được bố trí ngồi phía sau với một Tư vấn Bán hàng.

  4. Yêu cầu các Khách Hàng tuân thủ các quy định chi tiết trong bản "Quy định cho Khách Hàng lái thử xe Ford"

  Bản Cam Kết:

  Tôi cam đoan đã đọc và hứa sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện trên. Tôi cam kết hoàn toàn tự nguyện lái thử chiếc xe.
  Tôi xin cam đoan sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả mọi mất mát, thiệt hại không may có thể xảy ra cho bản thân tôi trong suốt thời gian tôi lái thử xe.

  chữ ký

  Mã xác thực: captcha

  TP Bán Hàng