Công ty TNHH DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI TẤN PHÁT ĐẠT

THÔNG BÁO

V/V NHÂN VIÊN ĐÃ NGHỈ VIỆC
……………………………………………………………………..

 Kính gửi Quý Khách Hàng và Quý Đối Tác

   Trước hết, Công ty TNHH DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI TẤN PHÁT ĐẠT (Đồng Nai Ford) xin trân trọng cám ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý khách hàng và Quý đối tác trong thời gian qua. Để thuận lợi cho việc liên hệ công việc, Ban Lãnh Đạo Đồng Nai Ford xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Quý đối tác về việc thay đổi nhân sự.

Danh sách tư vấn bán hàng / nhân sự đã nghĩ việc:

STT Họ Tên Chức Vụ Ngày Thôi Việc
1 Trần Trung Hiếu Lễ Tân Dịch vụ 01/03/2023
2 Trần Thị Mộng Thương GĐ Trải nghiệm khách hàng 01/03/2023
3 Nguyễn Trung Hiếu TVBH 01/03/2023
4 Đỗ Văn Lương TVBH 01/03/2023
5 Trần Đại Nghĩa TVBH 01/03/2023
6 Nguyễn Mạnh Tài NV Marketing 01/03/2023

Kể từ ngày thôi việc, tất cả các thông tin, tài liệu, hình ảnh, giao dịch của các Ông/Bà có tên nêu trên dưới danh nghĩa Đồng Nai Ford sẽ không hợp pháp và Đồng Nai Ford sẽ không chịu trách nhiệm.

Cám ơn Quý khách hàng và Quý đối tác đã tin tưởng và hợp tác

Trân trọng