Nguyễn Chí Tâm

Mua xe ở Đồng Nai Ford tôi được tư vấn nhiệt tình, giao xe đúng hẹn, hỗ trợ tận tâm. Nếu có thể tôi sẽ vẫn tiếp tục mua xe tại đại lý này.